Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkání CZ- AT-DE ZDRAVÍ NÁS BAVÍ

25. 2. 2013

 

Setkání CZ- AT-DE ZDRAVÍ NÁS BAVÍ

Cílem našeho projektu je získání nových dovedností a zkušeností s dobrovolnictvím v

zahranicí a komunitním životem, tohoto cíle chceme dosáhnout uspořádáním několika

výjezdů mládeže zapojené do dobrovolnických aktivit OS LUDMILA do Horního

Rakouska a Bavorska a setkání se s organizacemi pracujícími s mládeží a místními

komunitami, které mají zkušenosti s organizací dobrovolnických aktivit.

 

Realizace projektu dále podpoří rozvoj našeho sdružení, mezinárodních vazeb i jednotlivých

mladých lidí, kterí se realizace projektu zúčastní, což jsou hlavní priority celého projektu.

 

Projektový zámer spocívá v realizaci nekolika opakovaných pobytových návštev skupin

mládeže a dospělých členů OS LUDMILA zapojených do dobrovolnických aktivit OS a

spolupracujících sdružení OS Mája-Tvořivé Chelčice a OS Devětsil Truskovice v Horním

Rakousku a Bavorsku.

 

Jednotlivé akce budou krátkodobé, jedno až vícedenní (2-4 dnů) s cílem rozšírení a

posílení současných mezinárodních vztahů, získání nových osobních kontaktů a

předávání zkušeností s působením ve vlastních komunitách, neziskových organizacích a

také dobrovolnických aktivitách.

 

Pri společných aktivitách využijeme jazykové animace (komunikace kombinací němčiny,

angličtiny a češtiny) a jazykových dovedností vlastních členů, aktivity budou spojeny s

interaktivními formami poznání a přenosu zkušeností a sportovně-volnočasovými

aktivitami (prvky teambuildingu).

 

Zájem o účast na akcích byl předbežně proveden mezi mladými členy sdružení,

zapojených do projektu ZDRAVÍ NÁS BAVÍ realizovaného v jihočeském kraji.

Dále jsme oslovili obě sdružení působící na Chelčicku a pracujícími s děmi a mládeží, která také

projevili zájem o účast na zahranicních exkurzích. Z těchto obcí se zúčastní i mladší děti,

v loňském roce se zde začaly děti učit nemecky (projekt Tandem).

 

Aktivity projektu jsou určeny převážně pro děti a mládež do 26 let, část účastníků akcí

(maximálně do 25%) budou dospělí členové našeho sdružení, kteří se též účastní

dobrovolnických aktivit a mohou se v rámci projektu zapojit do efektivního sdílení

zkušeností s organizací a realizací různých projektů.

 

Náhledy fotografií ze složky MŠMT